לקוחות

 

לקוחותיי כוללים גופים מהמגזר הציבורי, המוניציפאלי והפרטי. בין לקוחותיי:

Show More

אורן עזריה

יעוץ סביבתי

Oren Azaria

Environmental consulting

רשות מקרקעי ישראל

ליווי וריכוז פרויקטים סביבתיים והכנת חוות-דעת עבור שומה למטמנות פסולת, מתקני ייצור אנרגיה מפסולת, ליווי פינוי אסבסט, שיקום קרקעות ועוד.