לקוחות

 

לקוחותיי כוללים גופים מהמגזר הציבורי, המוניציפאלי והפרטי. בין לקוחותיי:

Show More

אורן עזריה

יעוץ סביבתי

Oren Azaria

Environmental consulting

המשרד להגנת הסביבה

יעוץ וליווי פרויקט הפרדת פסולת במקור: קולות קוראים, בדיקת בקשות לסיוע, הרשאה להקצאת כספים ועוד