לקוחות

 

לקוחותיי כוללים גופים מהמגזר הציבורי, המוניציפאלי והפרטי. בין לקוחותיי:

Show More

אורן עזריה

יעוץ סביבתי

Oren Azaria

Environmental consulting

חברת נמל אשדוד

עריכת ביקורות סביבה שונות עבור המבקר הפנימי (ניהול מדיניות סביבתית, הדרכות ומבנה ארגוני, חומרים מסוכנים ועוד).