לקוחות

 

לקוחותיי כוללים גופים מהמגזר הציבורי, המוניציפאלי והפרטי. בין לקוחותיי:

Show More

אורן עזריה

יעוץ סביבתי

Oren Azaria

Environmental consulting

עיריית הוד-השרוון

ניהול פרויקט הפרדת פסולת במקור מול אגפי העירייה וספקים חיצוניים וכן ריכוז נושא הקיימות ברשות: תכנית תג-הסביבה, ליווי כתיבת תכנית אב לקיימות, הגשת קולות קוראים שונים בנושאי סביבה