לקוחות

 

לקוחותיי כוללים גופים מהמגזר הציבורי, המוניציפאלי והפרטי. בין לקוחותיי:

Show More

אורן עזריה

יעוץ סביבתי

Oren Azaria

Environmental consulting

חברת אזורים

ממונה איכות הסביבה: יעוץ ופיקוח בפינוי וטיפול בפסולת הנמצאת באתר הרצליה-הילס לקראת בניה