השירותים המוצעים

 

הגנת הסביבה הוא ענף רב-תחומי (מולטידיסיפלינרי) ומתוך כך דורש ראייה רחבה של מגוון היבטים ביישום פרויקטים סביבתיים.

מתוך הכשרתי וניסיוני בהנדסה, כלכלה ותכנון, אני מביא איכויות מגוונות בניהול פרויקטים סביבתיים.

להלן מגוון השירותים המוצעים בפרויקטים סביבתיים:

- ניהול פסולת ומיחזור, טיפול במפגעי סביבה
 

ניהול פרויקטים לטיפול ומיחזור של פסולת ביתית ומסחרית: מיחזור בקבוקים/ מיחזור נייר/ מיחזור פלסטיק/ מיחזור פסולת בניין/ מיחזור פסולת אלקטרונית/ מיחזור מתכות/ מיחזור צמיגים/ טיפול באסבסט וכיו"ב;

כתיבת תכניות למיחזור וייעול כלכלי של עולם הפסולת בארגון; כתיבת תכניות עסקיות לניהול פסולת וניהול סביבתי בכלל; הכנת מכרזים ופניה לקבלת הצעות; כתיבת נהלים וחוקי-עזר; טיפול במפגעי סביבה: מפגעי פסולת, אסבסט, פלסטיק ועוד;

- כתיבת חוות דעת ומסמכים סביבתיים
 

* למשרדי ניסיון רב בכתיבת חוות-דעת רבות לרשות מקרקעי ישראל בהליכי רגולציה של אתרי סביבה שונים (אתרי פסולת, מתקני טיפול בפסולת ועוד) וכן בביקורת של תסקירי השפעה על הסביבה.

* כתיבה ועריכת מסמכים סביבתיים הדרושים להיתרי בנייה/ רישיונות עסק בשיתוף יועצים מתחומי מומחיות שונים (הידרולוגיה, אקולוגיה, רעש, קרינה וכד').

- ניהול וליווי פרויקטים סביבתיים
 

* הכנת תכניות להתאמת דרישות סביבתיות ויישומן

* ניהול, הדרכה, הפעלה וליווי צוותים ברשויות וארגונים עסקיים בפרויקטים של איכות-הסביבה - בתחומי התכנון העירוני, תפעול, תשתיות והנדסה, חינוך והסברה; ביצוע אינטגרציה של תהליכי איכות-סביבה;

* ייצוג מול גורמי רגולציה ואכיפה: למשרדי היכרות עם גורמים שונים במשרד להגנת הסביבה וגורמי אכיפה שונים, באופן שתורם להצלחת יישום תכניות סביבתיות.

- תכנון וביצוע בקרה וביקורת בנושאי סביבה
 

כתיבת דוחות ביקורת בנושאי איכות הסביבה; הגדרת מדדי בקרה; מעקב אחר הביצוע.;

אורן עזריה

יעוץ סביבתי

Oren Azaria

Environmental consulting